Rookmelders

Een rookmelder is een apparaat dat reageert op de rookverschijnselen van een brand. Het heeft twee functies, namelijk het signaleren van een brand en het waarschuwen van bewoners door het afgeven van een alarmsignaal. Rookmelders kunnen ook in verbinding staan met een meldcentrale waardoor beveiliging of brandweer automatisch wordt gewaarschuwd. Bij sommige rookmelders is het mogelijk deze aan elkaar te koppelen zodat alle rookmelders een alarmsignaal afgeven als één van de rookmelders een brand detecteert.

Nen 2555
De voorschriften waaraan de genoemde rookmelders moeten voldoen. Deze zijn bijvoorbeeld:
  -  Werken op elektriciteitsvoorziening (230V lichtnet).
- Voorzien zijn van een reserve batterij
- (indien netspanning zo uitvallen).
- Gekoppeld zijn met andere rookmelders, op één groep, in de meterkast, indien er meerdere benodigd zijn.

  -  (Erg belangrijk)! Als u niet kunt horen dat een rookmelder alarmeert,
     dan heeft u er natuurlijk ook niets aan).
- In uw slaap ruikt u niets!

NEN 2555 is uitsluitend bedoeld voor rookmelders die individueel of aan elkaar gekoppeld moeten functioneren. Voor systemen met rookmelders en alarmgevers die bijvoorbeeld zijn aangesloten of gekoppeld aan een brandmeldcentrale, zijn andere normen van toepassing. Om de goede werking van een rookmelder te kunnen waarborgen is een regelmatige controle en onderhoud in elke praktijksituatie noodzakelijk.